Survey on Reaserch of Crowd Counting
LU Zhenkun, LIU Sheng, ZHONG Le, LIU Shaohang, ZHANG Tian
Computer Engineering and Applications . 2022, (11): 33 -46 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2111-0281