Lightweight Vehicle Detection Model for Roadside Traffic Monitoring Scenarios
GUO Yuyang, HU Weichao, DAI Shuai, CHEN Yanyan
Computer Engineering and Applications . 2022, (6): 192 -199 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2109-0516