Application Research of Blockchain + Internet of Things in Agricultural Product Traceability
LI Tianming, YAN Xiang, ZHANG Zengnian, TIAN Yang, WU Xin, LI Chaoqun
Computer Engineering and Applications . 2021, (23): 50 -60 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2105-0106