Analytical Model for Correlations Between Indicators and Critical Illness
ZHANG Lige, CHEN Yuwen, QIN Xiaolin, YI Bin, LI Yujie
Computer Engineering and Applications . 2021, (19): 156 -163 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2006-0205