Application of Generative Adversarial Networks in Medical Image Processing
LI Xiangxia, XIE Xian, LI Bin, YIN Hua, XU Bo, ZHENG Xinwei
Computer Engineering and Applications . 2021, (18): 24 -37 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2104-0176