Research on SCA Compliance Testing Method Based on Extended Finite State Machine
WU Xudong, TANG Qi, ZHANG Wei, ZHANG Jian, WEI Jibo, WANG Yijun
Computer Engineering and Applications . 2021, (16): 263 -268 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2005-0175