Adversarial Attack Algorithm Based on Erosion Batch Normalization
ZHANG Wu, ZHOU Xingyu, ZOU Junhua, PAN Zhisong, DUAN Yexin, CHEN Jun
Computer Engineering and Applications . 2021, (16): 116 -124 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2101-0301