Application of Deep Learning in High Resolution Remote Sensing Image Scene Classification
ZENG Li, XU Huiying, CHEN Xiaohao, QIAN Xiaoliang
Computer Engineering and Applications . 2021, (10): 57 -64 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2101-0427