Automatic Measurement of Underwater Sea Cucumber Size Based on Binocular Vision
DONG Peng, ZHOU Feng, ZHAO Congcong, WANG Yafei, MI Zetian, FU Xianping
Computer Engineering and Applications . 2021, (8): 271 -278 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2001-0331