Survey of Few Shot Learning of Deep Neural Network
ZHU Juntao, YAO Guangle, ZHANG Gexiang, LI Jun, YANG Qiang, WANG Sheng, YE Shaoze
Computer Engineering and Applications . 2021, (7): 22 -33 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2012-0200