Implementation of Convolutional Neural Network SIP Microsystem
LYU Hao, ZHANG Shengbing, WANG Jia, LIU Shuo, JING Desheng
Computer Engineering and Applications . 2021, (5): 216 -221 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2009-0011