Small Object Detection Technology: A Review
LIANG Hong, WANG Qingwei, ZHANG Qian, LI Chuanxiu
Computer Engineering and Applications . 2021, (1): 17 -28 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2009-0099