Research on Signal-to-Noise Ratio Estimation Algorithm in Wireless Communication
LIU Jianfeng, LI Ruihua, LIU Yaoqi, SU Yongtao, HU Jinlong
Computer Engineering and Applications . 2020, (18): 82 -89 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1906-0326