Study on Recognition Method of Epileptic Spike in Brain Functional Connectivity Network of Magnetoencephalogram
ZHANG Hangyu, LI Bin, YIN Chunli, LIU Kai, WANG Yuping, ZHANG Junpeng
Computer Engineering and Applications . 2020, (8): 136 -142 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1901-0015