POI Recommendation Algorithm with Fusing Social Relation and Geographical Information
ZHANG Jin, SUN Fuzhen, WANG Shaoqing, WANG Shuai, LU Xiangzhi
Computer Engineering and Applications . 2020, (5): 173 -178 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1811-0290