Quasi Indirect Dependence Mining Method for Business Process Hide Transition
SONG Jian, FANG Xianwen, WANG Lili, LIU Xiangwei
Computer Engineering and Applications . 2019, (22): 265 -270 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1807-0035