Research on EEG Classification of Schizophrenia Based on Information Entropy of Functional Connection
LI Peizhen, WANG Bin, NIU Yan, TIAN Cheng, XIANG Jie
Computer Engineering and Applications . 2019, (22): 239 -244 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1808-0052