Improved NSGA for Multi-Objective Flexible Job-Shop Scheduling Problem
JU Luyan1, YANG Jianjun2, ZHANG Jianbing1, GUO Longlong1, LI Suobin1
Computer Engineering and Applications . 2019, (13): 260 -265 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1809-0246