Elliptical Model Indoor Positioning Algorithm for RFID Rotating Antenna
HE Weijian, LU Jiangcheng, ZHU Yaolin, LI Xuecong
Computer Engineering and Applications . 2019, (9): 87 -93 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1802-0039