CT/PET Lung Registration Using Adaptive Thin Plate Spline-Based Total Variation Regularization
DU Xueying1,2, GONG Lun1,2, LIU Zhaobang1, ZHANG Cheng1, LIU Hanqiu3, DING Min4, ZHENG Jian1
Computer Engineering and Applications . 2019, (3): 202 -208 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1711-0288