Optimization design and performance analysis of integral dynamic coupled tent map
LIU Bo1,2, LIU Jiandong1, CHEN Fei1,2, HU Huihui1,2, ZHANG Shibo1
Computer Engineering and Applications . 2018, (21): 163 -169 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1804-0119