Research and design of quantizer in compressed video sensing
ZHENG Cheng, WANG Guozhong, FAN Tao, ZHAO Haiwu
Computer Engineering and Applications . 2018, (9): 172 -177 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1612-0262