Facial expression animation based on Kinect and mesh geometry deformation
ZHANG Mandun1,2, HUO Jianglei1,2, SHAN Xinyuan1,2, WANG Xiaofang1,2, WU Hongtao1,2
Computer Engineering and Applications . 2017, (14): 172 -177 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1602-0104