Rversible data hiding algorithm for image contrast enhancement
ZHOU Chenxi, WU Haotian, LIU Yuan
Computer Engineering and Applications . 2017, (7): 181 -185 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1509-0133