Fast weighted vector image matching algorithm
WANG Xianbao, PAN Haifei, ZHANG Guoqiong, HE Wenxiu, YAO Minghai
Computer Engineering and Applications . 2016, (16): 137 -141 .