Research on recognition of tobacco leaf disease based on computer vision
YU Yong1, ZHANG Yunwei1, WANG Jing2, WANG Dalong2, WANG Yanjun2, BAO Jun1
Computer Engineering and Applications . 2015, (20): 167 -171 .