Multi-level network coding scheme
SONG Xue, ZHOU Yihui, SHI Jun, WU Zhenqiang
Computer Engineering and Applications . 2015, (18): 94 -98 .