Text feature weighting method based on mutual information
FAN Xiaochao1,2, ZHANG Chongyang1, DENG Xiongwei1
Computer Engineering and Applications . 2015, (13): 145 -148 .