Evolutionary model of interest-based scientific collaboration network
ZHANG Xue-yi,HU Xing-yu,WU Jun,DENG Hong-zhong
Computer Engineering and Applications . 2010, (30): 104 -107 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.30.031