Fire recognition with Boosting
YANG Guo-tian,WU Zhang-xian,YANG Peng-yuan
Computer Engineering and Applications . 2010, (5): 200 -204 .  DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.05.061